Data Dosen
Prodi Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Jumlah
Manajemen Informatika (D3) 0 2 2 2 0 6
Teknik Elektronika (D3) 0 1 3 1 0 5
Pendidikan Teknik Elektro (S1) 0 0 1 3 0 4
Pendidikan Teknik Mesin (S1) 0 0 4 0 0 4
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1) 0 0 5 6 0 11
Pendidikan Teknik Informatika (S1) 0 7 6 0 0 13
JUMLAH 0 10 21 12 0 43
Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Jumlah