Data Dosen
Prodi Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Jumlah
Analis Kimia (D3) 0 0 5 1 0 6
Budidaya Kelautan (D3) 0 3 3 0 1 7
Pendidikan Biologi (S1) 0 3 2 1 1 7
Pendidikan Fisika (S1) 0 1 3 6 0 10
Pendidikan Kimia (S1) 0 0 1 5 0 6
Pendidikan Matematika (S1) 0 2 2 4 0 8
Pendidikan IPA (S1) 2 2 0 2 0 6
Kimia (S1) 0 0 2 4 0 6
JUMLAH 2 11 18 23 2 56
Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Jumlah