Data Dosen
Prodi Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Jumlah
Analis Kimia (D3) 0 0 7 2 0 9
Budidaya Kelautan (D3) 0 4 2 0 1 7
Pendidikan Biologi (S1) 0 3 2 1 1 7
Pendidikan Fisika (S1) 0 1 3 6 0 10
Pendidikan Kimia (S1) 0 0 1 8 0 9
Pendidikan Matematika (S1) 0 2 2 4 0 8
Pendidikan IPA (S1) 3 1 0 2 0 6
JUMLAH 3 11 17 23 2 56
Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Jumlah