Data Dosen
Prodi Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Jumlah
Bimbingan Konseling (S1) 0 0 5 0 1 6
Pendidikan Guru PAUD (S1) 0 3 2 2 0 7
Pendidikan Guru SD (S1) 2 10 7 21 0 40
Teknologi Pendidikan (S1) 0 2 3 2 0 7
JUMLAH 2 15 17 25 1 60
Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Jumlah