Data Dosen
Prodi Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Jumlah
Bimbingan Konseling (S1) 0 0 5 0 0 5
Pendidikan Guru PAUD (S1) 0 2 3 1 0 6
Pendidikan Guru SD (S1) 1 10 8 20 0 39
Teknologi Pendidikan (S1) 0 2 3 1 0 6
JUMLAH 1 14 19 22 0 56
Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Jumlah