Data Dosen
Prodi Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Jumlah
Perpustakaan (D3) 0 0 3 2 0 5
Survey dan Pemetaan (D3) 1 2 2 1 0 6
Pendidikan Geografi (S1) 1 1 2 2 0 6
Pendidikan Sejarah (S1) 1 0 1 1 0 3
Pendidikan Kewarganegaraan (S1) 0 0 0 2 0 2
Ilmu Hukum (S1) 1 0 3 2 0 6
Pendidikan Sosiologi (S1) 0 1 0 2 0 3
JUMLAH 4 4 11 12 0 31
Tenaga Pengajar Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar Jumlah